Trobada amb famílies


Amb aquest espai volem  generar espais de relació i de coneixement, tant intergeneracional com intercultural, entre les diferents famílies del barri.
Per fer-ho possible, dinamitzem diverses activitats lúdiques i festives en col·laboració amb altres entitats i projectes, garantint d’aquesta manera un calendari festiu a la zona. Aquestes activitats estan adreçades als infants i són les mateixes famílies les que s’impliquen en l’organització de les mateixes.
A tall d’exemple podem citar la participació de nombroses famílies de la Zona Nord desfilant plegades a la rua de Nou Barris, el campionat de petanca intergeneracional i la dinamització de la carpa dels Patges Reials.