QUE ÉS EL PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

El Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) és, com el seu nom indica, un pla que pretén un desenvolupament de la comunitat en la qual actua, entenent aquest desenvolupament com la participació activa de la comunitat en el seu entorn immediat.


Amb aquesta finalitat, el PDC impulsa i dóna suport a projectes i accions, tant propis com d’altres entitats, que fomentin la participació i la relació entre persones, entitats i serveis públics, enfortint d’aquesta manera el teixit social del barri.
El grup motor és l’equip encarregat d’impulsar i fer el seguiment dels projectes, i té l’objectiu de fer de paraigües  de l’acció comunitària a Ciutat Meridiana. Aquest grup està format per l’entitat gestora del pla (Cruïlla), tècnics (tècnic del PDC, tècnic de barri de l’Ajuntament, tècnic del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament, tècnic del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat) i diverses entitats i projectes que intervenen a la Zona Nord.
En l’actualitat hi ha quatre espais de treball:

  • Trobada amb famílies: Impulsa projectes que tenen l’objectiu de potenciar les relacions entre les famílies de la Zona Nord.
  • Taula de Veïnatge: Impulsa projectes que tenen l’objectiu de potenciar el bon veïnatge, el civisme i la convivència.
  • Espai jove: Impulsa projectes que tenen l’objectiu de potenciar l’autoorganització dels joves i procurar un espai estable de coordinació dels professionals que treballes amb joves a la Zona Nord.
  • Xarxa comunitària: Coordina i potencia l’acció comunitària a la Zona Nord.